Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Vėliausi skelbimai »
Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Personalo departamento Personalo skyriuje Įkelta2018.08.10

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Personalo departamento Personalo skyriuje (A lygis, 14 kategorija).

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Žmogaus teisių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.09

Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Žmogaus teisių skyriaus (toliau – skyrius) antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija - 12) reikalinga kuruoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su informacijos apie žmogaus teisių padėtį kitose valstybėse ir tarptautinių organizacijų veiklą žmogaus teisių apsaugos srityje rinkimu ir apibendrinimu, ataskaitų bei informacijos žmogaus teisių apsaugos srityje rengimu ir teikimu.

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.07

Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12) reikalinga koordinuoti ir plėtoti Lietuvos Respublikos dvišalius santykius su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Portugalijos Respublika, Maltos Respublika ir Airija bei kuruoti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Šiaurės Baltijos šalių (NB8) bendradarbiavimą.

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.08.03

Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) reikalinga kuruoti ES ateities ir ES reformų klausimus,  ypač su Jungtinės Karalystės (toliau – JK) išstojimu iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir būsimų JK santykių su ES nustatymu susijusius klausimus, taip pat Lietuvos atstovų skyrimo į ES institucijas ir agentūras klausimus.

Atranka iš delegavimo rezervo į ilgalaikių stebėtojų pareigas ESBO rinkimų stebėjimo misijoje Gruzijoje Įkelta2018.08.01

Skelbiama dviejų ilgalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų spalio 20 d. vyksiančių Gruzijos prezidento rinkimų stebėjimo misiją. Misijos trukmė – nuo rugsėjo 17 d. iki spalio 27 d.

Atranką iš delegavimo rezervo į vyresniojo patarėjo pareigybę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Atstovo žiniasklaidos laisvei biure Vienoje Įkelta2018.08.01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama atranka iš delegavimo rezervo į vyresniojo patarėjo  pareigybę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Atstovo žiniasklaidos laisvei biure Vienoje (toliau – ESBO RFoM).

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus antrojo sekretoriaus diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.07.30

Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) reikalinga kuruoti konfliktų sprendimo ir pokonfliktinio atkūrimo, saugumo sektoriaus reformos, dalyvavimo tarptautinėse misijose ir operacijose, Jungtinių Tautų taikos palaikymo operacijų, C34 komiteto veiklos, JT taikos palaikymo ir saugumo architektūros reformos, taip pat Lietuvos atstovų siuntimo į misijas ir operacijas klausimus.

Skelbiama atranka į LR URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Prekybos politikos skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.07.27

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Prekybos politikos skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga identifikuoti Lietuvos Respublikos nacionalinius interesus prekybos politikos srityje, rengti ir atstovauti Lietuvos pozicijas priskirtose ES Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose, rengti ir derinti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus užsienio prekybos srityje, dalyvauti įvairių darbo grupių, kurių darbas susijęs su užsienio prekybos politika, veikloje, sisteminti Europos Sąjungos bei kitų valstybių užsienio prekybos aktualijas, sekti ir analizuoti tendencijas.

LR URM kviečia studentą(-ę) atlikti praktiką Europos Sąjungos departamente Įkelta2018.07.26

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei). Studentas (-ė) turi būti baigęs (-usi) ne mažiau kaip du bakalauro studijų programos kursus.

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie tarptautinių organizacijų Vienoje kviečia atlikti praktiką Gynybos patarėjo padalinyje Įkelta2018.07.25

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie tarptautinių organizacijų Vienoje siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei) ar absolventui (ei).

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę Įkelta2018.07.20

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir terminuota darbo sutartis.

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus patarėjo pareigų diplomato pareigas Įkelta2018.07.10

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus patarėjo pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti Įkelta2018.07.09

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Saugos kontrolės skyriuje (A lygis, 12 kategorija).

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.07.09

Pareigybės pavadinimas: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į įvairias laisvas deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybes Jungtinių Tautų misijose Įkelta2018.07.05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į įvairias laisvas deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybes Jungtinių Tautų misijose.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata