Temos Žymėti visus

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Ekonominio saugumo politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas

Sukurta 2018.07.04 / Atnaujinta 2018.07.04 17:36

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Ekonominio saugumo politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija 12) reikalinga diplomatinėmis priemonėmis stiprinti Lietuvos ekonominį saugumą dujų sektoriuje.

Funkcijos:

1. rinkti informaciją, analizuoti geopolitinius procesus,  teikti vertinimus ir pasiūlymus dėl pozicijų dėl Lietuvos ir Baltijos jūros regiono strateginius dujų projektų (LT, LV, EE, PL, DE, DK, SE, FI) ir regioninės dujų rinkos kūrimo politikos;

2. analizuoti pasaulinės dujų rinkos tendencijas, ypač susijusias su suskystintų gamtinių dujų rinka ir tiekimo šaltinių diversifikacija, teikti pasiūlymus dėl paramos telkimo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo regionalizavimo iniciatyvoms ir veiklų plėtrai pasauliniu mastu;

3. rinkti faktinę informaciją, analizuoti ir teikti vertinimus dėl Rusijos dujų politikos interesų ir Rusijos tarptautinių dujų projektų poveikio Lietuvos ekonominio saugumo interesams (NordStream2, Turkish Stream ir kt.);

4. rinkti faktinę informaciją, analizuoti procesus ir strateginio pobūdžio dokumentus dėl ES ir ES šalių iniciatyvų dujų sektoriuje (pvz., Pietų koridoriaus projektų), ES-UA, ES-JAV bendradarbiavimo, vertinti jų poveikį Lietuvos energetiniam saugumui, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos pozicijų ir atstovavimo Lietuvos interesams;

5. stebėti tendencijas ir analizuoti geopolitinius ir energetinio saugumo procesus Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės šalių dujų sektoriuose, rinkti ir analizuoti faktinę informaciją, teikti vertinimus dėl poveikio Lietuvos  interesams ir pasiūlymus dėl Lietuvos  pozicijų;

6. rinkti informaciją, analizuoti tendencijas ir dokumentus,  teikti vertinimus dėl JAV užsienio ir energetikos politikos ir tarptautinių dujų projektų poveikio Lietuvos energetiniam saugumui;

7. dalyvauti susitikimuose, tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijose, dvišalėse ir daugiašalėse konsultacijose, derybose su užsienio partneriais, konferencijose, darbo grupėse su Lietuvos ir užsienio ekspertais savo kompetencijos srityje;

8. analizuoti pagrindinių tarptautinių organizacijų veiklą ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos interesų/pozicijų;

9. koordinuoti teisės aktų projektus ir kitų dokumentų ekspertizės atlikimą, vertinti jų atitiktį Lietuvos ir regiono ekonominio saugumo interesams dujų sektoriuje;

10. rengti medžiagą, pozicijas, pareiškimus ir oficialias kalbas Lietuvos dujų ir ekonominio saugumo politikos tematika;

11. pagal savo kompetenciją atstovauti skyriui ir ministerijai kitose institucijose ir palaikant ryšius su užsienio partneriais;

12. vykdyti kitus skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių vieną – anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pageidaujama antroji užsienio kalba – rusų kalba);

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;

5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos nacionalinio saugumo, užsienio ir energetikos politikos formavimą;

6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (anglų kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);

7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);

8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 13 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. Užsienio reikalų ministerijoje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Atvykus į Užsienio reikalų ministeriją skambinti tel. 2457 arba 2620. Registruoto laiško gavimo Užsienio reikalų ministerijoje data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. liepos 13 d.

 

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata