Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Diplomatinės tarnybos įstatymo pataisos didins diplomatinės tarnybos patrauklumą ir užtikrins jos depolitizavimą

Sukurta 2021.12.08 / Atnaujinta 2021.12.08 16:12
  Diplomatinės tarnybos įstatymo pataisos didins diplomatinės tarnybos patrauklumą ir užtikrins jos depolitizavimą

  Šiandien, gruodžio 8 dieną, Vyriausybė pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektui, kuris sudarys sąlygas depolitizuotai, konkurencingai ir efektyviai Lietuvos diplomatinei tarnybai. 

  „Šiais įstatymo pakeitimais nuosekliai tęsiame pradėtus darbus dėl diplomatinės tarnybos prestižo ir jos patrauklumo didinimo, diplomatų teisės į karjerą užtikrinimo. Diplomatinėje tarnyboje bus nustatyta teisinga, kompetencija ir pasiektais rezultatais grįsta diplomatų skyrimo į pareigas, diplomatinių rangų suteikimo ir pareiginės algos nustatymo sistema“, − sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

  Įstatymo pakeitimais užtikrinamos patrauklesnės ir konkurencingesnės darbo sąlygos, didinama pareiginė alga pirmuosius karjeros žingsnius žengiantiems ar vidutinės grandies diplomatų pareigybėms, nustatomos papildomos skatinimo priemonės ir garantijos Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių darbuotojams.

  „Diplomatinės tarnybos depolitizavimas išlieka svarbus Vyriausybės prioritetas. Įstatymo projektu užtikriname Diplomatų atestacijos komisijos nešališkumą ir galutinai panaikiname politinių paskyrimų į karjeros diplomatus galimybes. Tik laimėję konkursą asmenys galės būti skiriami į karjeros diplomatus“, − sakė ministras G. Landsbergis.

  Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas parengtas, įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas dėl ambicingos diplomatinės tarnybos pertvarkų programos, pagrįstos depolitizavimo ir profesionalumo, aukščiausių kompetencijų pritraukimo, efektyvaus ir atskaitingo veikimo, patrauklių ir konkurencingų darbo sąlygų sukūrimo principais.