Personām, kuras atrodas apcietinājumā, izcieš sodu vai tiek turētas aizdomās par nozieguma izdarīšanu

Sukurta 2019.10.23

Ja Lietuvas Republikas pilsonis tiek aizturēts vai izcieš sodu, vai tiek turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu konsulārajā apgabalā, konsulārā amatpersona, atkarībā no mītnes valsts likumiem, sazinās vai, ja nepieciešams, satiekās ar šo personu, pamatojoties uz viņa, vai viņa pilvarotā pāstāvja, laulātā vai tuvinieku, pamatotu lūgumu.

Pēc Lietuvas Republikas pilsoņa lūguma konsulārā amatpersona pārliecinās, vai pilsonim ir piešķirts advokāts, vai sniegta cita juridiskā palīdzība saskaņā ar vietējiem likumiem un nodrošināts tulks, un, ja nepieciešams, iesaistās, lai nodrošinātu šādu juridisko palīdzību un tulku.

Konsulārā amatpersona, iespēju robežās, uztur kontaktus ar Lietuvas Republikas pilsoni, kuram ir atņemta brīvība, pārliecinās, ka Lietuvas Republikas pilsoņa turēšanas apstākļi nav sliktāki par apstākļiem, kādos tiek turēti mītnes valsts pilsoņi.

Detalizētāka informācija

Naujienlaiškio prenumerata